Garantie

Garantie en klachtenafhandeling


Garantieperiode

BRICLiving.nl garandeert dat elk door haar geleverd artikel voldoet aan de normale eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid. Als dat niet zo blijkt te zijn of je bent ondanks onze zorg en aandacht niet tevreden zijn over onze webshop of dienstverlening, vinden wij dat natuurlijk heel vervelend. In dat geval vragen we je contact met ons op te nemen (zie Klachtafhandeling).

Wij zullen de garantie afhandeling met de fabrikant volledig verzorgen. Voor de geleverde producten geldt een garantie zoals de leveranciers deze bieden. Deze gelden naast de wettelijke regelgeving omtrent garantie en conformiteit.

Er kan geen sprake zijn van garantie indien:

  • De slijtage als normaal kan worden beschouwd.
  • Er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder reparaties uitgevoerd door andere, dan de door de fabrikant aangewezen, service- of reparatiediensten.
  • Er gebreken zijn ontstaan die het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend gebruik of onoordeelkundig gebruik.
  • Er beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.

 

Klachtafhandeling

Het kan zijn dat je een klacht hebt over een geleverd product of over onze dienstverlening. Dat vinden wij heel vervelend en willen dit graag voor je oplossen! Kwaliteit en service zijn staan bij ons voorop. Wij willen dat je tevreden over ons bent en met enthousiasme kunt spreken over het assortiment, onze communicatie, de verzending en onze service! Daarom doen wij er alles aan om de klacht naar tevredenheid af te handelen.


Heb je een klacht of een vraag over onze producten of dienstverlening, dan kun je het volgende doen om ons op de hoogte te stellen:

 - Per e-mail via [email protected] 

 - Telefonisch op 06-29583036 tijdens openingstijden (werkdagen van 08:30 t/m 17:00 uur)

 - Schriftelijk per brief t.a.v.

      BRIC. living
      Leidsevaart 36
      2114 AD Vogelenzang (NL)

Je ontvangt dan van ons binnen 2-3 werkdagen een inhoudelijke reactie. We vragen je nog geen artikelen te retourneren, alvorens je onze reactie hebt ontvangen op je klacht. Zo kunnen we namelijk eerst precies uitzoeken wat het probleem is.

Het is raadzaam om een klacht goed te omschrijven en deze daar waar mogelijk te voorzien van foto's die het probleem duidelijk in beeld brengen.

Zodra we duidelijkheid hebben over de klacht, nemen we contact op om samen met jou tot een oplossing te komen. Vervolgens houden we je op de hoogte van de verder te nemen stappen. 

 
Geschillencommissie

Mocht een klacht naar uw mening niet adequaat door ons opgelost c.q. verwerkt worden, heeft u als consument de mogelijkheid de klacht/geschil in te dienen bij de Geschillencommissie (www.sgc.nl).