Garantie

Garantie en klachtenafhandeling


Garantieperiode

Bricliving.nl garandeert dat elk door haar geleverd artikel voldoet aan de normale eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid. Als dat niet zo blijkt te zijn neem dan gerust contact met ons op. Wij zullen de garantie afhandeling met de fabrikant volledig verzorgen. Voor de geleverde producten geldt een garantie zoals de leveranciers deze bieden. Deze gelden naast de wettelijke regelgeving omtrent garantie en conformiteit.

Er kan geen sprake zijn van garantie indien:

  • De slijtage als normaal kan worden beschouwd.
  • Er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder reparaties uitgevoerd door andere, dan de door de fabrikant aangewezen, service- of reparatiediensten.
  • Er gebreken zijn ontstaan die het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend gebruik of onoordeelkundig gebruik.
  • Er beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.

Heb je klachten over een product neem dan contact met ons op. Wij nemen contact op met de fabrikant en zorgen vervolgens voor de correcte afhandeling van de garantie.

 

Klachtafhandeling

Het kan zijn dat je een klacht hebt over een geleverd product of over onze dienstverlening. Dat vinden wij heel vervelend en willen dit graag voor je oplossen! Kwaliteit en service zijn staan bij ons voorop. Wij willen dat je tevreden over ons bent en met enthousiasme kunt spreken over het assortiment, onze communicatie, de verzending en onze service! Daarom doen wij er alles aan om de klacht naar tevredenheid af te handelen.


Heb je een klacht of een vraag over onze producten of dienstverlening, dan kun je het volgende doen om ons op de hoogte te stellen:

 - Per e-mail via [email protected] 

 - Telefonisch op 06-29583036 tijdens openingstijden (werkdagen van 08:30 t/m 17:00 uur)

 - Schriftelijk per brief t.a.v.

      BRIC. living
      Tappersweg 27
      2031 ET Haarlem (NL)

Wij nemen contact op met de fabrikant en zorgen vervolgens voor de correcte afhandeling van de garantie.

Het is raadzaam om een klacht goed te omschrijven en deze daar waar mogelijk te voorzien van foto's die het probleem duidelijk in beeld brengen.

Een klacht is gegrond indien deze niet veroorzaakt wordt door:
 - foutieve montage/behandeling
 - beschadiging door opzet/nalatigheid
 - foutief gebruik c.q. nalatig onderhoud
 - normale slijtage

U ontvangt zo spoedig mogelijk (echter uiterlijk binnen 14 dagen) onze inhoudelijke reactie.

 
Geschillencommissie

Mocht een klacht naar uw mening niet adequaat door ons opgelost c.q. verwerkt worden, heeft u als consument de mogelijkheid de klacht/geschil in te dienen bij de Geschillencommissie (www.sgc.nl).